NHG grens stijgt weer per 1 januari 2018

De NHG-kostengrens gaat per 1 januari 2018 weer stijgen.

 

Wat houdt de NHG-kostengrens in

De nationale hypotheekgarantie verzekert u van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Ook zorgt deze voor een beperking van de financiële risico’s die een koopwoning met zich meebrengt.

Als u uw woning met verlies verkoopt, dan heeft u een restschuld. Met NHG kan deze, onder bepaalde voorwaarden, kwijt gescholden worden. Deze voorwaarden zijn terug te lezen in de hypotheekakte of geldleningsovereenkomst.

Voor meer informatie over deze voorwaarden verwijzen wij u door naar https://www.nhg.nl/Consument/Voorwaarden-voor-kwijtschelding

De kostengrens per januari 2018 stijgt

De NHG-kostengrens gaat per 1 januari 2018 veranderen ten opzichte van 2017. In 2017 steeg de grens al, maar doordat de gemiddelde koopsom van woning in Nederland in 2017 is gestegen, stijgt daarmee ook de NHG-grens. Deze staat vanaf 1 januari 2018 op €265.000,-, dat is 8% hoger dan nu het geval is. Er zijn twee kostengrenzen van toepassing, namelijk:

  • Leningen zonder energiebesparende voorzieningen. Indien het om deze lening gaat bedraagt de NHG-kostengrens maximaal €265.000,-.
  • Leningen met energiebesparende voorzieningen. Indien het om een lening met EBV gaat, bedraagt de NHG-kostengrens maximaal €280.900,-.

Klaar voor het nieuwe jaar?

Maak een afspraak met onze hypotheekadviseur om de mogelijkheden te bespreken. Wij kunnen u meer vertellen over de voorwaarden die van toepassing zijn bij het sluiten van NHG en berekenen of je er voor in aanmerking komt.

NHG grens stijgt weer per 1 januari 2018

De NHG-kostengrens gaat per 1 januari 2018 weer stijgen.

 

Wat houdt de NHG-kostengrens in

De nationale hypotheekgarantie verzekert u van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Ook zorgt deze voor een beperking van de financiële risico’s die een koopwoning met zich meebrengt.

Als u uw woning met verlies verkoopt, dan heeft u een restschuld. Met NHG kan deze, onder bepaalde voorwaarden, kwijt gescholden worden. Deze voorwaarden zijn terug te lezen in de hypotheekakte of geldleningsovereenkomst.

Voor meer informatie over deze voorwaarden verwijzen wij u door naar https://www.nhg.nl/Consument/Voorwaarden-voor-kwijtschelding

De kostengrens per januari 2018 stijgt

De NHG-kostengrens gaat per 1 januari 2018 veranderen ten opzichte van 2017. In 2017 steeg de grens al, maar doordat de gemiddelde koopsom van woning in Nederland in 2017 is gestegen, stijgt daarmee ook de NHG-grens. Deze staat vanaf 1 januari 2018 op €265.000,-, dat is 8% hoger dan nu het geval is. Er zijn twee kostengrenzen van toepassing, namelijk:

  • Leningen zonder energiebesparende voorzieningen. Indien het om deze lening gaat bedraagt de NHG-kostengrens maximaal €265.000,-.
  • Leningen met energiebesparende voorzieningen. Indien het om een lening met EBV gaat, bedraagt de NHG-kostengrens maximaal €280.900,-.

Klaar voor het nieuwe jaar?

Maak een afspraak met onze hypotheekadviseur om de mogelijkheden te bespreken. Wij kunnen u meer vertellen over de voorwaarden die van toepassing zijn bij het sluiten van NHG en berekenen of je er voor in aanmerking komt.

NHG Grens per 1 januari 2017 omhoog

De NHG-kostengrens gaat per 1 januari 2017 veranderen ten opzichte van 2016.

 

Wat houdt de NHG-kostengrens in

De nationale hypotheekgarantie verzekert u van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Ook zorgt deze voor een beperking van de financiële risico’s die een koopwoning met zich meebrengt.

Als u uw woning met verlies verkoopt, dan heeft u een restschuld. Met NHG kan deze, onder bepaalde voorwaarden, kwijt gescholden worden. Deze voorwaarden zijn terug te lezen in de hypotheekakte of geldleningsovereenkomst.

Voor meer informatie over deze voorwaarden verwijzen wij u door naar https://www.nhg.nl/Consument/Voorwaarden-voor-kwijtschelding

De kostengrens per januari 2017 stijgt

De NHG-kostengrens gaat per 1 januari 2017 veranderen ten opzichte van 2016. Vanaf 2017 wordt deze grens bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom van woning in Nederland. Deze staat op €245.000,-. Er zijn twee kostengrenzen van toepassing, namelijk:

  • Leningen zonder energiebesparende voorzieningen. Indien het om deze lening gaat bedraagt de NHG-kostengrens €247.450,-.
  • Leningen met energiebesparende voorzieningen. Indien het om een lening met EBV gaat, bedraagt de NHG-kostengrens €259.700,-.

Lijfrente toegestaan als pensioeninkomen

Per 1 januari 2017 kan lijfrente als pensioeninkomen worden meegenomen. Dit hangt wel van een aantal voorwaarden af. 

Starterslening verandert naar een combinatielening

De Starterslening blijft in de basis hetzelfde. Deze wordt aangeboden door gemeentes, provincies of woningcorporaties aan mensen die voor het eerst een eigen woning kopen, de eerste drie jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) met de NHG. De SVn heeft een Combinatielening toegevoegd. Uit deze lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald.

Wat betekent prinsjesdag 2016 voor het kopen of huren van een woning?

Wij vertellen u hier de belangrijkste gebeurtenissen in 2017.

 

De maximale hypotheek lager

Volgend jaar wordt de maximale hypotheek verlaagd naar 101%, terwijl dit in 2016 nog 102% bedraagt. Dit houdt in dat nog maar 1%, naast de koopsom, extra geleend kan worden voor bijkomende kosten. Voor het kopen van een woning zult u meer eigen geld moeten inleggen.

Een hogere lening voor tweeverdieners om een woning te kopen

Vanaf 2017 tellen banken bij tweeverdieners het laagste loon voor 60% mee. Dit jaar is dit nog 50%. Dit houdt in dat tweeverdieners meer kunnen lenen.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek naar 50%

De hypotheekrenteaftrek gaat komend jaar weer verder omlaag. Terwijl het in 2016 nog 50,5% is, wordt het in 2017 50%. Dit geldt alleen voor huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 geldt deze regel voor consumenten met een bruto jaarinkomen van €67.072,- of hoger.

Aanpassing starterslening

Sinds 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Voor de starterslening gold een uitzondering, maar deze stopt op 31 december 2016. Voor 2017 is de combinatielening bedacht om onder nieuwe regels door te kunnen gaan. Deze combinatielening bestaat uit een hypotheek en een extra lening.

Schenkingsvrijstelling naar €100.000,-

Om de markt te stimuleren is het per 1 januari 2017 weer mogelijk om €100.000,- belastingvrij te schenken. De ontvanger moet het bedrag aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- restschuld besteden.

Een vereiste is dat de leeftijdsgrens van de ontvanger ligt tussen de 18 en 40 jaar. Ditmaal hoeft geen sprake te zijn van een ouder-kindrelatie. Daarnaast mag de schenking gespreid over 3 jaar gedaan worden, in plaats van één jaar zoals dat voorheen was.

 

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u door naar de website van Vereniging Eigen Huis.