Home » Disclaimer arsibel

Disclaimer arsibel

De inhoud van de website van Arsibel Makelaardij en Hypotheken, inclusief gegevens, informatie en software, is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Arsibel Makelaardij en Hypotheken.

Arsibel Makelaardij en Hypotheken verleent toestemming voor het gebruik van de gegevens op hun website, zoals kopiëren, verhandelen of hergebruiken voor commerciële doeleinden. Echter, voorafgaande schriftelijke toestemming van Arsibel Makelaardij en Hypotheken is altijd vereist.

Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de website van Arsibel Makelaardij en Hypotheken, met uitzondering van artikelen die gratis gedeeld mogen worden, mits de bron (Arsibel Makelaardij en Hypotheken) wordt vermeld.

Ondanks de zorg die Arsibel Makelaardij en Hypotheken besteedt aan de samenstelling van de website en de daarin opgenomen gegevens, wordt geen garantie gegeven voor volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de informatie.

Arsibel Makelaardij en Hypotheken aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor producten en diensten van derden die op hun website worden vermeld. De informatie op de website, inclusief juridische informatie, kan op elk moment worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving.

Bij geconstateerd misbruik behoudt Arsibel Makelaardij en Hypotheken zich het recht voor om hun rechten te handhaven via de bevoegde Nederlandse rechter.